25 სექტემბერს საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამა გაიხსნა. რუსეთის კომუნიკაციების განვითარების ეროვნული კვლევითი ინსტიტუტი (NIIRK) 10 ახალგაზრდა აფხაზ, სომეხ, ყირგიზ, უზბეკ და ტაჯიკელ მეცნიერს შეხვდა.

ამის შესახებ ინფორმაცია რუსეთის კომუნიკაციების განვითარების ეროვნული კვლევითი ინსტიტუტის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული.

ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა (ესუ) და NIIRK-ს შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში სომხეთიდან ახალგაზრდა მეცნიერები ჩავიდნენ. .

საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამა მეგობარ ქვეყნებს შორის სამეცნიერო კომუნიკაციის დონის ამაღლების მიზნით შეიქმნა. მობილობის პროგრამის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერების გაერთიანება ეთნიკური, რელიგიათაშორისი, კულტურათაშორისი და ქვეყანათაშორისი კომუნიკაციების, სამეცნიერო დიპლომატიის, საერთაშორისო თანამშრომლობის, ქვეყნებისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების სფეროში არსებული პრობლემების შესასწავლად.

უკვე 26 სექტემბერს, მობილობის პროგრამის მონაწილეები იწყებენ სამეცნიერო მუშაობას პატივცემული მენტორების – წამყვანი რუსი მეცნიერების, პროგრამის მონაწილეთა კვლევის სფეროში ექსპერტების ხელმძღვანელობით.

გახსნაზე ახალგაზრდა მეცნიერები კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს გაეცნენ და საკუთარი კვლევის საგანზე ისაუბრეს.

მობილობის პროგრამის ფარგლებში, სომეხი მეცნიერები შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას გეგმავენ:

ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი სოციოლოგიის კათედრის კურსდამთავრებული, მასწავლებელი და ასისტენტი ანრიეტა კარაპეტიანი ამზადებს სამეცნიერო ნაშრომს ვირტუალური სოციალური ქსელების სომეხი მომხმარებლების კომუნიკაციის სტრატეგიებზე, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, ასოცირებული პროფესორის, ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახ. უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის კათედრის პროფესორის სერგეი ვოლოდენკოვის ხელმძღვანელობით;

ბიბლიოთეკის დირექტორი, ისტორიის მასწავლებელი და ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აპლიკანტი ვლადიმერ პოღოსიანი ავღანეთის ომის მაგალითზე იკვლევს ცივი ომისა და გლობალური კონფლიქტების თემას. მისი ხელმძღვანელია ნესარ ომარი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი.

დავსძენთ, რომ მიმდინარე წლის მაისში, NIIRK-ისა და ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (YSU) საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, რუსული კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერით, სომხეთში გაიმართა კონკურსი საუკეთესო სტუდენტური სამეცნიერო ნაშრომისთვის. ახალგაზრდა მეცნიერებს შორის პირველი ადგილი ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იჯევანის ფილიალის ბიბლიოთეკის დირექტორმა, ისტორიის მასწავლებელმა და ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აპლიკანტმა ვლადიმერ პოღოსიანმა დაიკავა.