Հայաստանում սահմանվել է հարկային հաշիվ-ապրանքագիրների չեղյալ հայտարարման կարգը գործարքներից եկող հարկերի հաշվարկման համար: Այս մասին որոշումը ընդունվել է օգօստոսի 18-ին Հայաստանի կառավարության նիստի ժամանակ:

Բեզնես անձը կարող է չեղյալ հայտարարել կազմված հաշիվ-ապրանքագիրը տվյալ դեպքերում.

եթե հաշիվը դուրս չի գրվել ապրանքի գնորդի անունով,

եթե հաշիվը լրացված է այնպիսի սխալներով, որոնք կարող են գործարքի կողմերից մեկի մոտ առաջացնել իրավական կամ ֆինանսական հետևանքներ (տուգանք, հարկերի դուրսգրման անհնար լինելը և այլն),

եթե հաշիվը լրացված է որևէ հարկի հաշվարկման վրա ազդող սխալներով:

Հաշիվը կարելի է կանգնեցնել էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրման համապատասխան ծրագրի միջոցով: Հաշիվների թղթային տարբերակի դեպքում անհրաժեշտ է դրա կանգնեցման պատճառների մասին գրառում կատարել:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here