Ölkədə daxil olan valyuta axinı çıxan axına müvafiq olmayanadək Gürcüstan milli valyutasının sabitləşməsi mümkün deyil. Bu haqda iqtisadiyyat məsələləri üzrə ekspert Roman Qotsiridze bəyan etmişdir ki, o, həmçinin istisna etmir ki, larinin qiymətdən düşməsi qisamüddətli prosesdir, kursun uzun müddətə sabitləşməsi üçün isə hakimiyyət sistematik olaraq islahatlar aparmalıdır.

“Larınin fundamental tərəddüd amili hələ də mövcuddur. Neçə ki, ölkəyə ordan çıxan qədər valyuta daxil olmayıb, biz larinin sabitləşməsi üçün yeni kursun axtarışını davam etdirəcəyik. Daha doğrusu, biz eksportun və pul köçürmələrinin azalması kimi köhnə probləmlə üzləşməli oluruq”,- deyə Qotsiridze hesab edir.

Qotsiridzenin “Medianews” informasiya agentliyinə müsahibəsində bildirdiyinə görə, Milli bankın tənzimləyici xidmətlərinin assiqnasiya prosesləri larinin kürsunun duşməsilə bağlı deyildi. Bu, sırf siyasi aksiya idı. Əslində onlar ictimaiyyəti aldadırlar.