Sovet əsgər və zabitlərinin cəbhələrdəki qəhrəmanlıqları, misilsiz mərdliklərinin mədhi fonunda arxa cəbhədəki həyat, sovet insanlarının fədakar, keyfiyyətcə tarixdə misli olmayan əməyi kölgədə qalırdı ölkəyə vətənpərvər xidməti və, həyat görünməmiş bir performans əmək,- deyə Qloballaşma problemlərinin tədqiqat mərkəzinin rəhbəri, Rusiya sosial elmlər akademiyasının akademiki, gürcü ictimai-siyasi xadimi Aleksandr Çаçiya özünün «Birliklə qazanılan böyük Qələbə: cəbhənin mərdliyi – arxa cəbhənin sarsılmazlığı» qaliblərinin Astanadadaki beynəlxalq forumunda çıxışı zamanı bəyan etmişdir.

Sovet əsgər və zabitlərinin cəbhələrdəki qəhrəmanlıqları, misilsiz mərdliklərinin mədhi fonunda arxa cəbhədəki həyat, sovet insanlarının fədakar, keyfiyyətcə tarixdə misli olmayan əməyi kölgədə qalırdı ölkəyə vətənpərvər xidməti və, həyat görünməmiş bir performans əmək,- deyə Qloballaşma problemlərinin tədqiqat mərkəzinin rəhbəri, Rusiya sosial elmlər akademiyasının akademiki, gürcü ictimai-siyasi xadimi Aleksandr Çаçiya özünün «Birliklə qazanılan böyük Qələbə: cəbhənin mərdliyi – arxa cəbhənin sarsılmazlığı» qaliblərinin Astanadadaki beynəlxalq forumunda çıxışı zamanı bəyan etmişdir.

Sovet əsgər və zabitlərinin cəbhələrdəki qəhrəmanlıqları, misilsiz mərdliklərinin mədhi fonunda arxa cəbhədəki həyat, sovet insanlarının fədakar, keyfiyyətcə tarixdə misli olmayan əməyi kölgədə qalırdı ölkəyə vətənpərvər xidməti və, həyat görünməmiş bir performans əmək, – deyə Qloballaşma problemlərinin tədqiqat mərkəzinin rəhbəri, Rusiya sosial elmlər akademiyasının akademiki, gürcü ictimai-siyasi xadimi Aleksandr Çаçiya özünün «Birliklə qazanılan böyük Qələbə: cəbhənin mərdliyi – arxa cəbhənin sarsılmazlığı» qaliblərinin Astanadadaki beynəlxalq forumunda çıxışı zamanı bəyan etmişdir.

Доктор политических наук Александр Чачия
Siyasi elmlər doktoru Aleksandr Çаçiya

Sovet əsgər və zabitlərinin cəbhələrdəki qəhrəmanlıqları, misilsiz mərdliklərinin mədhi fonunda arxa cəbhədəki həyat, sovet insanlarının fədakar, keyfiyyətcə tarixdə misli olmayan əməyi kölgədə qalırdı ölkəyə vətənpərvər xidməti və, həyat görünməmiş bir performans əmək,- deyə Qloballaşma problemlərinin tədqiqat mərkəzinin rəhbəri, Rusiya sosial elmlər akademiyasının akademiki, gürcü ictimai-siyasi xadimi Aleksandr Çаçiya özünün «Birliklə qazanılan böyük Qələbə: cəbhənin mərdliyi – arxa cəbhənin sarsılmazlığı» qaliblərinin Astanadadaki beynəlxalq forumunda çıxışı zamanı bəyan etmişdir.

Akademikin sözlərincə, bu təbliğatın əks-sədası nəinki qərb ölkələri, həm də bir sıra postsovet dövlətlərinin informasiya meydanında bu gün də eşidilməkdədir. Çaçiya öz nitqində qeyd edib ki, o vaxt Sovet ittifaqının sakinləri barədə deyirdilər ki, onlar «vəhşi barbarlar, geridə qalmış, tənbəl və səmərəli işləməyi bacarmayan, yaradıcı əmək üçün doğulmayan asiyalılardır və yüksəkixtisaslı Avropa mühəndisləri və fəhlələrinin intelekt və əməyilə yaradılan alman hərbi-texniki qüdrətinə qarşı durmağa qadir deyillər».

Akademikin sözlərincə, bu təbliğatın əks-sədası nəinki qərb ölkələri, həm də bir sıra postsovet dövlətlərinin informasiya meydanında bu gün də eşidilməkdədir. Çaçiya öz nitqində qeyd edib ki, o vaxt Sovet ittifaqının sakinləri barədə deyirdilər ki, onlar «vəhşi barbarlar, geridə qalmış, tənbəl və səmərəli işləməyi bacarmayan, yaradıcı əmək üçün doğulmayan asiyalılardır və yüksəkixtisaslı Avropa mühəndisləri və fəhlələrinin intelekt və əməyilə yaradılan alman hərbi-texniki qüdrətinə qarşı durmağa qadir deyillər».

Akademikin sözlərincə, bu təbliğatın əks-sədası nəinki qərb ölkələri, həm də bir sıra postsovet dövlətlərinin informasiya meydanında bu gün də eşidilməkdədir. Çaçiya öz nitqində qeyd edib ki, o vaxt Sovet ittifaqının sakinləri barədə deyirdilər ki, onlar «vəhşi barbarlar, geridə qalmış, tənbəl və səmərəli işləməyi bacarmayan, yaradıcı əmək üçün doğulmayan asiyalılardır və yüksəkixtisaslı Avropa mühəndisləri və fəhlələrinin intelekt və əməyilə yaradılan alman hərbi-texniki qüdrətinə qarşı durmağa qadir deyillər».

«Ancaq məgər yaxşı silahlanmış, çoxsayl ordulara malik Avropa ölkələri hər hansı bir müqavimətsiz öz ölkələrini işğalçıya təhvil verməklə öz iqtisadiyyatlarını faşist Almaniyasının ixtiyarına buraxmamışlarmı?! Məgər Yer üzündə ən azadlıqsevər xalq saysız qurbanlar bahasına şərəf, azadlıq və müstəqilliyini qoruyub saxlayan çoxmillətli Sovet xalqı deyilmi?!», – deyə politoloq bildirmişdir.

Bundan başqa, Çaçiya dedi ki, sovet xalqı Qərbin SSRİ-nin səriştəli hərbi rəislərə malik olmaması, eləcə də dünənki «fəhlə və kəndlilərin kökündən general, mаrşаl və feldmarşal olan dahi alman hərbçiləri ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olmamalarına» dair miflərini alt-üst etdi. Lakin, akademikə əsasən, «məlum oldu ki, ən yüksək peşəkarlıq və yüksək səviyyəli səriştəni məhz bütün səviyyələrdən olan sovet hərbi sərkərdələri göstəriblər: şərəfli general Panfilovdan tutmuş, Ali baş komandan, generalssimus Stalinədək.

Bundan başqa, Çaçiya dedi ki, sovet xalqı Qərbin SSRİ-nin səriştəli hərbi rəislərə malik olmaması, eləcə də dünənki «fəhlə və kəndlilərin kökündən general, mаrşаl və feldmarşal olan dahi alman hərbçiləri ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olmamalarına» dair miflərini alt-üst etdi. Lakin, akademikə əsasən, «məlum oldu ki, ən yüksək peşəkarlıq və yüksək səviyyəli səriştəni məhz bütün səviyyələrdən olan sovet hərbi sərkərdələri göstəriblər: şərəfli general Panfilovdan tutmuş, Ali baş komandan, generalssimus Stalinədək.

Politoloqun qənaətinə görə, bu gün elə qüvvələr mövcuddur ki, onlar «həmin qəhrəmanların nəsllərinin öz ata-babalarının şərəfli əməllərini unudub onlardan imtina etməsini, nəcib əcdadlarının həyatını çirkaba batırmalarını çox istəyirlər», bu cür siyasətin mahiyyət və məqsədi isə bütün bu xalqların düşmənçiliyi, bir-birinə nifrət bəsləməsi və bir-birini qırmasından ibarətdir,- deyə politoloq vurğulayır.

«Ancaq bizim həyatımız, bizim gələcəyimiz uğrunda ata-babalarımızın ölümcül döyüşlərdə birlikdə tökdükləri qan həqiqətə, xalqlarımız arasında sevgi və qardaşlığa çağırır», – deyə Aleksandr Çaçiya sözünə yekun vurub, bütün toplaşanları qarşıdan gələn ümumi böyük bayram – Qələbə günü münasibətilə təbrik etdi.

Materialı Dalma News-in gürcü redaksiyası hazırlamışdır